TAIWAN TIGER HIGH SEASON
TAIWAN TIGER HIGH SEASON
  • เที่ยว 4 วัน 3 คืน
  • เที่ยวบิน TIGER AIR
  • ไต้หวัน
  • ราคาเริ่มต้น  10,999 บาท
    (ราคาไม่รวมวีซ่า)
    รายละเอียด
    เดินทาง 14 - 17 พ.ย. 62 ราคา จาก 12,999 ลดเหลือ 10,999 แช่น้ำแร่ส่วนในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบ นมัสการเทพเจ้ากวนอู ณ วัด้หวิ่นหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ช้อปปิ้งอี้จงไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง